0000

Inschrijving

Type inschrijving

Geef hieronder aan hoe u zich wilt inschrijven.

U bent student als u:
• een voltijds dagopleiding volgt waarvoor u studiefinanciering ontvangt.
• ingeschreven staat bij een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg).

 
 
type inschrijving