0000

Spelregels

Voor het gebruik van onze website geldt een aantal spelregels. Lees deze spelregels goed door!
Bij gebruik van deze website gaat u akkoord met de spelregels.

Spelregel 1

Inschrijfkosten en inschrijftijd

Inschrijven bij Zuidwestwonen kost € 17,50*. Hiervoor kunt u een jaar lang op geadverteerde woningen reageren. Uw inschrijving met een jaar verlengen kost ook € 17,50*. U kunt maximaal drie jaar inschrijftijd opbouwen. Na drie jaar vervalt uw inschrijving als woningzoekende. Bent u dan nog steeds op zoek naar een woning? U kunt zich opnieuw inschrijven. Vanaf dat moment bouwt u opnieuw inschrijftijd op.

Bij gebruik van de optie Wens & Wacht kiest u ervoor om langer te wachten op één of meer speciale (groepen) woningen. De inschrijftijd werkt hier anders. U wordt na drie jaar niet helemaal uitgeschreven, maar u houdt uw Wens & Wacht-datum. Dit is de datum waarop u zich op deze woningen heeft ingeschreven. Dit kan dus een andere datum zijn, dan de dag dat u zich inschreef bij Zuidwestwonen. Uw inschrijftijd (de tijd dat u ingeschreven bent als woningzoekende) komt wél te vervallen. Die moet u dus opnieuw opbouwen. Uw inschrijving kost € 17,50* per jaar.

De kosten van inschrijven en verlengen kunnen jaarlijks wijzigen. Meer informatie over Wens & Wacht vindt u bij: Vraag en Antwoord.

* prijspeil 2019

Spelregel 2

Gegevens en documenten invullen

U moet een aantal gegevens invullen en documenten toevoegen om uw inschrijving compleet te maken. Dit is belangrijk, want alleen dan kunt u reageren op woningen. Heeft u niet al uw gegevens ingevuld en alle documenten toegevoegd? Dan is uw inschrijving niet compleet. Corporaties mogen u dan helaas geen woning aanbieden. Zorg dus dat uw inschrijving in orde is!

Welke gegevens hebben we van u nodig?

 • Naam, adres, woonplaats, geboortedatum.
 • Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
 • Schrijft u met twee aanvragers in: bovengenoemde gegevens van u beiden.
 • Grootte huishouden en, als er meer personen meeverhuizen, ook die geboortedatum(s).
 • Verzamelinkomen (loon en/of (pensioen)uitkering). Dit bedrag vindt u op de Inkomensverklaring van de Belastingdienst.
 • Een zoekprofiel. U vult hier uw woonwensen in. Zo kunnen wij u tippen als er beschikbare woningen vrij komen die aan uw wensen voldoen.

Welke documenten hebben we van u nodig?

 • Inkomensverklaring van de Belastingdienst (van het laatst afgesloten belastingjaar). Deze vraagt u telefonisch of digitaal aan bij de Belastingdienst. Een definitieve aanslag van het laatst afgesloten belastingjaar is ook goed.
 • Adreshistorie: een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP), met daarop alle adressen waar u heeft gewoond, óók uw huidige adres. Dit uittreksel kunt u rechtstreeks zonder tussenkomst van derden (digitaal) aanvragen bij uw gemeente. 
 • Loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste drie maanden en/of de laatst ontvangen pensioenspecificatie.
 • Woont u in een huurwoning? Dan is een verhuurdersverklaring van uw verhuurder nodig.
 • Bent u student? Dan is een bewijs van inschrijving van de school of instelling nodig.

De corporatie die de woning aanbiedt, beoordeelt uw gegevens en documenten.

De corporaties van Zuidwestwonen gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en respecteren uw privacy. We vragen alléén om de gegevens die we nodig hebben. Uw gegevens gebruiken we voor het toewijzen van woningen en het maken van huurcontracten. Maar ook bij (het voorkomen van) fraude, betalingsachterstand en/of overlast. Bij gebruik van de website www.zuidwestwonen.nl gaat u akkoord met de spelregels van Zuidwestwonen. Ook gaat u ermee akkoord, dat we uw gegevens in onze administratie opnemen.

Conform de privacy wetgeving (AVG) vragen wij niet om uw BSN-nummer. Maak dit onleesbaar of onzichtbaar op de documenten die u uploadt.

Spelregel 3

Zoekprofiel en tipbericht

Vul bij uw inschrijving ook uw zoekprofiel in. Hier geeft u uw woonwensen aan: wat voor soort woning u zoekt en in welke woonplaats en/of wijk. Door uw zoekprofiel ontvangt u van ons een tipbericht. Zo weet u wanneer we een woning adverteren die voor u interessant is. Deze woning past bij uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld: inkomen, leeftijd, gezinsgrootte) én bij uw woonwensen. Zo vindt u nog makkelijker een woning!

Spelregel 4

Registreren

Bij uw inschrijving vult u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord in. Na het registreren krijgt u via e-mail een aantal berichten. Zo weet u of uw inschrijving en betaling is gelukt. Na ontvangst van deze e-mails kunt u inloggen op de website en reageren op het woningaanbod.

Let op: U kunt alléén reageren op woningen als u documenten heeft toegevoegd aan uw inschrijving.

Spelregel 5

Actualiseren en verlengen

Een keer per jaar vragen we u uw inschrijving teverlengen. U krijgt hiervoor een e-mail, genaamd verlengingsverzoek. Tijdens het verlengen van uw inschrijving vragen we ook uw gegevens goed te bekijken en te vernieuwen waar nodig. Voeg bijvoorbeeld uw laatste loonstroken toe en uw laatste inkomensverklaring. 

 

Spelregel 6

Wijzigen van gegevens en documenten

Via 'Mijn Overzicht-Mijn gegevens' verandert u zelf eenvoudig uw gegevens (behalve uw naam, voorletters en geboortedatum). Denk bij veranderingen bijvoorbeeld aan een nieuw telefoonnummer of een ander wachtwoord.

Via 'Mijn Overzicht-Mijn documenten' voegt u nieuwe documenten toe. Het is belangrijk dat van al uw documenten de laatste versie in uw inschrijving staat. Bijvoorbeeld loonstroken: daarvan zijn altijd de documenten van de laatste drie maanden nodig. Dit moet u dus regelmatig bijhouden. Reageert u op een woning en kloppen uw gegevens niet? Dan kan de woningcorporatie de woning niet aan u aanbieden.

Heeft u nieuwe documenten toegevoegd? Vergeet dan niet uw oude documenten te verwijderen. Zo houdt u een duidelijk overzicht van uw documenten.

Spelregel 7

Dubbele inschrijving / inschrijving samenvoegen

U kunt zich één keer inschrijven bij Zuidwestwonen. Wilt u uw inschrijving (laten) veranderen, bijvoorbeeld als u samen met een partner een woning wilt gaan zoeken? Dat werkt zo:

 • Staatu allebei al ingeschreven bij Zuidwestwonen? Dan kunt u de twee inschrijvingen laten samenvoegen. Stuur daarvoor allebei een e-mail vanaf uw eigen e-mailadres met het verzoek tot samenvoegen naar infozuidwestwonennl. De twee inschrijvingen worden dan één inschrijving. Vermeld u in uw verzoek met wie u samengevoegd wilt worden.
 • Is deze persoon nog niet ingeschreven bij Zuidwestwonen? U kunt hem of haar zelf toevoegen aan uw inschrijving als mede-aanvrager. Dit doet u via 'Mijn Overzicht-Mijn persoonlijke gegevens'. Bij Aanvrager 2 vult u de gegevens in en voegt u documenten toe. U betaalt geen (extra) inschrijfkosten.

De inschrijfdatum van de persoon die het eerst is ingeschreven, nemen we over (en deze persoon is Aanvrager 1). De persoon die u toevoegt, is Aanvrager 2. Deze persoon behoudt zijn of haar eigen inschrijfdatum. Zolang u samen zoekt naar een woning, kunt u de inschrijftijd van Aanvrager 1gebruiken.

 

Spelregel 8

Inschrijving splitsen

Wilt u niet langer samen met een partner zoeken naar een woning? Dan kunt u uw inschrijving splitsen. Bij een echtscheiding of relatiebreuk bijvoorbeeld. Uw inschrijving splitsen doet u op de pagina ‘Mijn Overzicht-Mijn Persoonlijke Gegevens’. Daar klikt u op de knop ‘inschrijving splitsen’. De persoon die wordt afgesplitst, betaalt nu inschrijfkosten. U ontvangt hierna nieuwe inloggegevens.

Let op: Zo zit het met de inschrijftijd na het splitsen van uw inschrijving:

 • Heeft u zich samen tegelijk ingeschreven bij Zuidwestwonen? U behoudt allebei dezelfde inschrijfdatum en opgebouwde inschrijftijd. Na splitsing verandert er niets.
 • Heeft u zich allebei eerst apart ingeschreven bij Zuidwestwonen en is uw inschrijving later samengevoegd (zie Spelregel 7)? U heeft allebei een eigen inschrijfdatum en opgebouwde inschrijftijd. Na splitsing houdt u allebei de eigen opgebouwde inschrijftijd.

De inschrijftijd van aanvrager 2 verandert als hij/zij later is toegevoegd aan de inschrijving van Aanvrager 1. De inschrijfdatum is de datum van bijschrijving op de inschrijving van Aanvrager 1. Na splitsing wordt de inschrijftijd van Aanvrager 2 dus korter dan toen u samen was ingeschreven.

Spelregel 9

Uitschrijven

Bent u niet meer op zoek naar een woning? Dan schrijft u zich uit als woningzoekende. Dat werkt zo:

 • U staat samen met een mede-aanvrager ingeschreven:
  U moet uw inschrijving eerst splitsen (zie Spelregel 8). Degene die wordt afgesplitst kan ingeschreven blijven óf zichzelf nu ook uitschrijven.

Zodra u een woning heeft geaccepteerd via Zuidwestwonen, schrijven wij u vanzelf uit. Hier hoeft u niets voor te doen.

* Kinderen en andere meeverhuizende personen gelden niet als mede-aanvrager

Spelregel 10

Welke woningen kan ik huren?

U kunt een woning huren die past bij uw inkomen, leeftijd en huishoudgrootte. De corporaties vermelden in hun advertenties precies welke voorwaarden voor die woning gelden. Maar het kan nog makkelijker! Log in op www.zuidwestwonen.nl en kijk bij 'Mijn Overzicht-Passend aanbod'. U ziet hier alléén de woningen die voor u passend zijn. Dit zijn woningen waarop u kunt en mag reageren. Een ideale manier om woningen te zoeken en teleurstellingen te voorkomen.

Woningcorporaties bieden hun woningen aan volgens Passend Toewijzen. Dat wil zeggen, dat de corporaties kijken of de woning en de woningzoekende bij elkaar passen. De huurprijs moet passen bij het inkomen van de woningzoekende. En de huishoudgrootte (het aantal personen in het huishouden) moet passen bij de grootte van de woning. Als Passend Toewijzen geldt, staat dit in de advertentie. Meer informatie over Passend Toewijzen en de passendheidsnormen van elke corporatie vindt u bij Vraag en antwoord of op de pagina Passend Toewijzen​​​​​​​.

Spelregel 11

Beschikbare woningen

Op deze website vindt u alle beschikbare woningen van de aangesloten woningcorporaties. In de advertentie staan soms voorwaarden die gelden bij de woning, bijvoorbeeld een minimum of maximum inkomen. U kunt alleen reageren op woningen als u voldoet aan de voorwaarden in de advertentie. U kunt op zoveel woningen reageren als u zelf wilt.

Let op: u krijgt voor maximaal twee woningen tegelijk een voorlopige aanbieding.
Bij twee voorlopige aanbiedingen krijgt u géén berichten meer over andere woningen waarop u heeft gereageerd.

Spelregel 12

Reageren zonder inschrijving

Soms kunt u ook reageren op woningen op www.zuidwestwonen.nl zonder inschrijving. Dit kan alléén op vrijesector huurwoningen die in het model "eerste reactie" zijn geadverteerd.  (woningen met een kale huurprijs van meer dan € 808,06*) en bij koopwoningen. Voor alle andere woningen moet u ingeschreven staan.

Zonder inschrijving mist u een aantal handige voordelen, zoals tipberichten en een woningselectie die op uw wensen is afgestemd. Ook kan een corporatie € 50,--* extra administratiekosten in rekening brengen wanneer u een woning gaat huren. Wij adviseren daarom altijd uzelf in te schrijven.

* prijspeil 2023

Spelregel 13

Woonlasten

Bij onze advertenties staat onder woonlasten een berekening. Wat betekent dat? Onder woonlasten rekenen we de volgende kosten:
- de totale huurprijs: kale huur en servicekosten
- de energiekosten: elektriciteit, gas en water
Hier kan nog huurtoeslag af gaan, als u daarop recht heeft.

LET OP:
De woonlasten die u ziet, zijn gemiddelde cijfers. Deze zijn gebaseerd op andere woningen met hetzelfde energielabel en een gemiddeld huishouden. Daarom is dit een schatting van de woonlasten voor deze woning. Hoeveel energie u echt gebruikt, weten wij natuurlijk niet.

Ook de informatie over huurtoeslag is een schatting, omdat deze wordt berekend over het inkomen dat u zelf heeft opgegeven in uw inschrijving. Via www.toeslagen.nl kunt u eenvoudig zelf berekenen of u in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Waarom laten we de gemiddelde woonlasten zien als dat niet de echte kosten zijn die u gaat betalen?
De vaste maandelijkse kosten van een woning zijn méér dan kale huur en servicekosten alleen. Ook energiekosten zijn een groot deel van de maandelijkse huishoudkosten. Daarom informeren we u over de energielasten die u kwijt kúnt zijn als u kiest voor deze woning. Met de extra informatie kunt u beter beslissen of u de woning kunt en wilt betalen.

Spelregel 14

Weigeren van een woning

U heeft gereageerd op een woning en een voorlopige aanbieding ontvangen. Dan mag u de woning altijd weigeren. Bijvoorbeeld als u een voorkeur heeft voor een andere woning of omdat de woning toch tegenvalt.

Ook als u de woning eerst heeft geaccepteerd, mag u de woning nog weigeren. Maar dan kan de corporatie u een boete geven óf uw inschrijving blokkeren. Voor meer informatie over blokkeren: zie spelregel 16.

Let op:
Weigeren kan soms wél gevolgen hebben voor uw voorrangsstatus. Denk daarbij aan sociale voorrang: deze komt te vervallen bij het weigeren van een woning. Meer informatie over voorrang en weigeren vindt u onder Vraag en antwoord

Spelregel 15

Controle kredietwaardigheid

Een woningcorporatie kan uw kredietwaardigheid controleren, vóórdat u een woning aangeboden krijgt. Dat betekent, dat de woningcorporatie kijkt of u wel eens betalingsproblemen heeft gehad. Er wordt dus niet alleen gekeken naar het inkomen dat u nu heeft.

Zuidwestwonen doet deze controle niet, maar dat doet de woningcorporatie. Op de website van de corporatie kunt u lezen of zij de kredietwaardigheid van toekomstige huurders controleert. Heeft u bezwaar tegen deze controle? Laat dit aan de corporatie weten. Maar let op: dit kan wel betekenen dat de corporatie u dan géén woning aanbiedt.

Spelregel 16

Blokkade

U moet u altijd reageren op een woningaanbieding. Dit doet u via de pagina ‘Mijn Overzicht-Aangeboden woningen’. Reageert u niet? Dan kan dat gevolgen hebben!

In de volgende gevallen blokken we tijdelijk uw inschrijving:
- u reageert niet binnen 48 uur op een definitieve toewijzing van een woning
- u komt niet naar een bezichtiging, naar aanleiding van een groepsaanbieding
- u accepteert een woning, maar weigert deze later toch nog

De blokkade betekent, dat u tijdelijk niet kunt reageren op woningen. Ook krijgt u géén woning aangeboden en géén interessepeiling gemaild. De blokkade van uw inschrijving is een maand.

Spelregel 17

Woning geaccepteerd, en dan?

Heeft u een woning geaccepteerd? Dan schrijven wij u uit als woningzoekende. Alle rechten die u heeft (zoals: inschrijftijd, Wens & Wacht-opties, voorrang) vervallen. U wordt niet uitgeschrevenals u alléén een garage/parkeerplaats accepteert of een woning in de tijdelijke verhuur. Woningen in de tijdelijke verhuur herkent u aan het label in de advertentie.

Spelregel 18

Verantwoording

Alle woningen die zijn aangeboden en verhuurd via www.zuidwestwonen.nl verantwoorden we op onze website. Zo laten we zien dat de woningen volgens de regels zijn aangeboden.
U ziet bij het adres: het aantal reacties en de inschrijftijd, of het Wens & Wachtnummer of lotingnummer van de persoon die de woning heeft geaccepteerd. Ook ziet u hier welke woningen zijn aangeboden met voorrang. 

Via 'Mijn Overzicht-Mijn Reacties': tabblad 'Historische reacties' kunt u de verantwoording bekijken van de woningen waarop u heeft gereageerd.

Spelregel 19

Signaleringslijst

Bij het huren van een woning horen afspraken tussen u en de verhuurder. Een huurder moet bijvoorbeeld de huur op tijd betalen, ervoor zorgen dat anderen geen overlast hebben en goed zorgen voor de gehuurde woning. De woningcorporatie (verhuurder) moet onder andere uw huurwoning goed onderhouden en kan niet zomaar de huur opzeggen.

Als een huurder zich niet aan deze afspraken houdt, hebben anderen daar last van. De woningcorporatie, maar ook buren bijvoorbeeld. Woningcorporaties verhuren hun woningen liever niet aan mensen die zich niet aan afspraken houden. Woningzoekenden die zich bij een (andere) verhuurder niet aan afspraken hebben gehouden, kunnen daarom al op www.zuidwestwonen.nl een signalering krijgen. Deze signalering krijgt u niet van Zuidwestwonen, maar van de corporatie waar u zich niet aan de afspraken heeft gehouden.

Een signalering krijgt u niet zo maar. Als het u overkomt, dan bent u daarover via e-mail geïnformeerd. Het gaat dan om ernstige zaken, zoals serieuze overlast, agressie, (financiële) schade, woonfraude (zie Spelregel 20) of het overtreden van de wet.

Een signalering betekent niet dat u nooit meer een woning kunt huren van een Zuidwestwonen-corporatie. Het betekent wel dat de corporatie waarschijnlijk contact met u opneemt voordat u een woning krijgt aangeboden. In een gesprek beoordeelt de corporatie of de woning wel of niet aan u wordt aangeboden en of er extra afspraken worden gemaakt.

Bent u het niet eens met de plaatsing op de signaleringslijst? U kunt bezwaar maken bij de woningcorporatie die daartoe heeft besloten.

Spelregel 20

Woonfraude

Van de afspraken die zijn genoemd bij Spelregel 19 willen we extra aandacht besteden aan woonfraude.

We spreken van woonfraude als iemand expres verkeerde, niet complete of vervalste gegevens opgeeft. Met expres bedoelen we: dat u de verkeerde gegevens opgeeft om zo een woning te kunnen huren, die u anders niet kunt huren.

Heeft de woningcorporatie het vermoeden dat iemand woonfraude pleegt? Dan krijgt deze persoon een dag de tijd om originele documenten te laten zien. Hieruit moet blijken dat de gegevens wél kloppen. Als de woningcorporatie ook daarna nog twijfels heeft, wordt de inschrijving een half jaar geblokkeerd.

Bij woonfraude mogen woningcorporaties gebruik maken van alle informatie en documenten, die u bij uw inschrijving op Zuidwestwonen heeft ingevuld en toegevoegd, voor het voeren van een gerechtelijke procedure.