Spelregels


voordat u op een woning reageert

Als u via Zuidwestwonen.nl wilt reageren op een woning moet u rekening houden met een aantal spelregels. Ze staan hier voor u opgesomd. Klik op de spelregel om de uitleg te lezen.  
 • Spelregel 1: Reageren op het woningaanbod

  Als u aan de voorwaarden van de advertentie voldoet kunt u onbeperkt reageren op beschikbaar woningaanbod.

  Uit uw uiteindelijke reacties kunnen maximaal 2 voorlopige aanbiedingen voortkomen. Heeft u 2 voorlopige aanbiedingen ontvangen dan ontvangt u géén nieuwe voorlopige aanbieding of interessepeiling.

  Reageren zonder inschrijving
  Reageren op woningen zonder inschrijving is mogelijk. U mist dan wel een aantal handige voordelen, zoals tipberichten en woningselectie dat op uw wensen is afgestemd. Zonder inschrijving kunt u alleen reageren op woningen met een huurprijs hoger dan € 720,42 via de volgorde bepaling Eerste reactie Wanneer u overgaat tot het tekenen van het huurcontract kan een corporatie 50 euro administratiekosten extra bovenop de eventuele administratiekosten in rekening brengen.

   

   

 • Spelregel 2: Inschrijving en inschrijfkosten

  De inschrijfkosten bedragen 17,50 euro. Uw inschrijving met een jaar verlengen kost eveneens 17,50 euro. U kunt maximaal 3 jaar inschrijftijd opbouwen. Op deze manier krijgen starters die relatief kort staan ingeschreven, meer kans. Na 3 jaar wordt u uitgeschreven als woningzoekende. Maakt u echter gebruik van de optiecatalogus en heeft u een optie genomen op één of meerdere clusters/groepen woningen dan wordt u niet uitgeschreven en behoudt u de optieneemdatum. Uw inschrijftijd komt wel te vervallen en moet dus opnieuw opgebouwd worden.

  Extra kosten:

  De kosten van uw inschrijving betalen kan via I-deal, PayPal of een eenmalige machtiging. Bij de eenmalige machtiging brengen we € 2,50 verwerkingskosten in rekening.

  De kosten die voor de inschrijving en de eventuele verlenging daarvan in rekening worden gebracht kunnen jaarlijks geïndexeerd worden.

 • Spelregel 3: Voor welke woning kom in aanmerking?

  De woningcorporaties kunnen zogeheten passendheidsvoorwaarden toepassen bij het aanbieden van woningen. Dan moet u denken aan factoren als leeftijd, inkomen en het maximale aantal bewoners dat toegestaan is in een woonruimte.  Als passendheidsvoorwaarden van toepassing zijn dan ziet u dit in de advertentie staan. Voor meer informatie over passendheidsvoorwaarden per corporatie kunt u de kennisbank raadplegen of de pagina Passend Toewijzen.   

   

  Regels Passend Toewijzen RWS partner in wonen

  Regels Passend Toewijzen WBV Arnemuiden

  Regels Passend Toewijzen Stadlander

  Regels Passend Toewijzen Woongoed Middelburg

 • Spelregel 4: Inschrijfgegevens

  Om te kunnen reageren op het woningaanbod hebben wij voor uw inschrijving alle onderstaande gegevens nodig.

  Zuidwestwonen.nl hecht er grote waarde aan dat persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Zuidwestwonen.nl vraagt daarom alleen naar uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van huurovereenkomsten en het voldoen aan wet- en regelgeving. Verder verwerken wij persoonsgegevens ter voorkoming of bestrijding van fraude en/of betalingsachterstand of overlast. Wij verwerken in voorkomende gevallen steeds slechts die persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn. 
   
  Door akkoord te gaan met de spelregels verklaart u ook akkoord te gaan met de verwerking van uw gegevens in de administratie van Zuidwestwonen. In het licht van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verzoeken wij u dringend ervoor zorg te dragen dat uw BSN-nummer onzichtbaar is gemaakt op de documenten die u moet uploaden. 

  Zorg dat u alle documenten compleet en in goede orde aanlevert, anders kan de corporatie u helaas géén woning aanbieden. De corporatie die u de woning aanbiedt beoordeelt uw documenten.

  • NAW-gegevens
  • telefoonnummer/mobiel telefoonnummer/e-mailadres
  • leeftijd hoofdaanvrager
  • leeftijd mede-aanvrager
  • huishoudensamenstelling
  • indien van toepassing; geboortedatum mee verhuizende personen
  • huishoudinkomen conform inkomensverklaring Belastingdienst laatst afgesloten belastingjaar
  • Adreshistorie Basisregistratie Personen (voorheen Gemeentelijke Basis Administratie)
  • Verhuurdersverklaring (indien van toepassing)
  • 3 recente loonstroken
  • legitimatie
  • zoekprofiel
 • Spelregel 5: Dubbele inschrijving

  Een dubbele inschrijving is niet mogelijk: u schrijft zich óf individueel in óf met partner. Bij het samenvoegen van twee inschrijvingsdata telt de langste inschrijfduur bij het reageren op woningen. De persoon die wordt toegevoegd behoudt zijn oorspronkelijke inschrijfdatum (voor het geval van een splitsing van de inschrijving). Via Mijn Gegevens  kunt u een nieuwe mede-aanvrager opvoeren.

 • Spelregel 6: Splitsen van de inschrijving

  Bij een echtscheiding of relatiebreuk behouden beide partners dezelfde opgebouwde inschrijfrechten als zij zich op dezelfde datum hebben ingeschreven. Als één van de partijen later is bijgeschreven, wordt voor deze persoon de datum van bijschrijving de inschrijfdatum. Voor het splitsen  stuurt u een verzoek via de e-mail naar infozuidwestwonennl. Stuurt u hierbij ook een kopie van uw beide legitimatiebewijzen. Vermeld 2 verschillende e-mailadressen. Degene die de splitsing regelt, behoudt het inschrijfnummer en het gekozen wachtwoord.

  De persoon die wordt afgesplitst betaalt alsnog inschrijfkosten + administratiekosten. Totaal € 35,--. Hij/zij ontvangt automatisch een nieuw inschrijfnummer en moet een nieuw wachtwoord kiezen.

 • Spelregel 7: Uitschrijven

  Om u als woningzoekende uit te schrijven, stuurt u een verzoek via de e-mail naar infozuidwestwonennl met een kopie van uw legitimatiebewijs. Staat er een mede-aanvrager bij u ingeschreven? Zorg er dan voor dan u de inschrijving eerst splitst (zie Spelregel 6). Degene die wordt afgesplitst kan zich nu ook uitschrijven.

 • Spelregel 8: Invullen zoekprofiel

  Bij de inschrijving bent u verplicht om een zoekprofiel in te vullen. Met dit zoekprofiel geeft u uw woonwensen aan, zodat wij u altijd een tipbericht kunnen sturen met persoonlijk* woningaanbod. Bij het tipbericht houden we afhankelijk van de voorwaarden in de advertentie rekening met factoren zoals inkomen, gezinssamenstelling en leeftijd.  

  *Persoonlijk Aanbod:
  Woningaanbod volledig afgestemd op uw persoonlijke wensen, zoals woonvorm, de stad en de wijk waar u wilt wonen én uw persoonlijke gegevens zoals leeftijd, inkomen en gezinssamenstelling.

 • Spelregel 9: Registratie

  Bij de inschrijving kunt u zelf een gebruikersnaam en wachtwoord invullen. Als de inschrijving voltooid is en de inschrijfkosten zijn betaald, ontvangt u per e-mail een bevestigingsbericht van de inschrijving. Daarnaast is het uploaden van de gevraagde documenten verplicht. Heeft u dit gedaan en logt u in op de de website dan kunt u reageren op het woningaanbod.

  Let op! Voegt u géén documenten toe aan uw inschrijving dan kunt u niet reageren op het woningaanbod!

 • Spelregel 10: Wijzigingen

  Veranderingen van uw persoonlijke gegevens en andere wijzigingen kunt u bij "Mijn gegevens" doorvoeren. Uw wachtwoord kunt u wijzigen bij "Mijn inloggegevens".

  Via Mijn Pagina-Mijn documenten kunt u nieuwe documenten toevoegen als reeds toegevoegde documenten zijn verouderd. Het is belangrijk om uw documenten compleet en actueel te houden.

  Om een goed overzicht te bewaren over uw documenten adviseren wij u de verouderde documenten te verwijderen.

 • Spelregel 11: Actualisering van gegevens

  Eén keer per jaar vragen we u uw inschrijfgegevens te actualiseren en actuele documenten te uploaden. We brengen u hiervan via e-mail en/of brief op de hoogte. Het zogenaamde verlengingsverzoek. Zijn er wijzigingen gedurende het jaar die relevant zijn voor uw inschrijving dan adviseren wij u deze gegevens reeds dan aan te passen via Mijn Gegevens en/of Mijn documenten en niet te wachten tot u het verlengingsverzoek ontvangt. Zo voorkomt u dat een aanbieding van een woning alsnog wordt geweigerd door de corporatie omdat uw gegevens en/of documenten niet in orde zijn.

 • Spelregel 12: Weigeringen

  Als u hebt gereageerd op een woning, en een aanbieding heeft ontvangen mag u de woning alsnog weigeren. In sommige gevallen heeft dat consequenties voor uw voorrangsstatus. Denk daarbij aan sociale voorrang en inschrijfduurverlenging die komt te vervallen bij het weigeren van een woning. Gedetailleerde informatie vindt u in onze kennisbank


  Let op: Als u een woning weigert nadat u deze definitief heeft geaccepteerd, kan de verhuurder die u de woning heeft toegewezen u een boete in rekening brengen en/of een blokkade op uw inschrijving aanbrengen. Voor meer informatie over blokkade zie spelregel 15.

   

   

   

 • Spelregel 13: Acceptatie

  Als u een woning heeft geaccepteerd, schrijven we u uit als woningzoekende. Alle rechten die u heeft opgebouwd (wachttijd en opties) vervallen. Uitzondering is de inschrijving voor een garage of een woning in de tijdelijke verhuur. Wanneer u een garage heeft geaccepteerd of een woning die is gelabeld met “tijdelijke verhuur”wordt u niet uitgeschreven als woningzoekende (voor maximaal 3 jaar).

 • Spelregel 14: Verantwoording

  Alle toegewezen en verhuurde woningen verantwoorden we op onze website. We vermelden hierbij het adres, het aantal reacties, de wachttijd of het optie- of lotnummer van de persoon die de woning heeft aanvaard. Ook de woningen met voorrangs- en urgentieregelingen brengen we allemaal voor u in kaart. 

  Via Mijn Pagina Mijn Reacties: tabblad "waar ben ik geëindigd" kunt u terug zien hoe de woningen zijn verhuurd waarop u heeft gereageerd.

 • Spelregel 15: Blokkade

  Op www.zuidwestwonen.nl kunt u reageren op een woningaanbieding via de pagina ‘Mijn Pagina’, ‘Mijn voorlopige aanbiedingen’. Als u  niet reageert binnen 24 uur op een aanbieding van een woning, u komt niet naar een bezichtiging  naar aanleiding van een groepsaanbieding of u reageert niet binnen 48 uur naar aanleiding van een definitieve toewijzing van een woning, dan wordt uw inschrijving tijdelijk geblokkeerd. Dit betekent dat u tijdens de geblokkeerde periode niet kunt reageren op het woningaanbod, een woning aangeboden kunt krijgen of een interessepeiling kunt ontvangen.

  - Bij de 1e keer dat u niet (tijdig) reageert, wordt uw inschrijving 1 week geblokkeerd. 

  - Bij de 2e keer dat u niet (tijdig) reageert, wordt uw inschrijving 1 maand geblokkeerd.

  - Vanaf een 3e keer dat u niet (tijdig) reageert, wordt uw inschrijving 3 maanden geblokkeerd.

  Als u een woning heeft geaccepteerd en u weigert de woning daarna alsnog dat kan het ook mogelijk zijn dat de betreffende woningcorporatie uw inschrijving blokkeert.

 • Spelregel 16: Kredietwaardigheid

  De woningcorporaties kunnen uw kredietwaardigheid controleren. Meer informatie hierover, ook over de vraag of een corporatie zo’n controle uitvoert, kunt u terugvinden op de website van de desbetreffende corporatie. Zuidwestwonen.nl speelt hier geen rol in. Als u bezwaar heeft tegen deze controle, dan dient u dit dan ook schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan de corporatie zelf. Let wel: het kan betekenen dat de corporatie besluit u op dat moment géén woning aan te bieden.

   

   

   

 • Spelregel 17: Signaleringslijst

  Woningcorporaties en ook de huurders kunnen ernstig worden benadeeld door andere huurders die zich niet aan afspraken houden. Huurders, woningzoekenden en andere personen die voor serieuze overlast zorgen, zich agressief gedragen, (financiële) schade toebrengen of de wet overtreden kunnen worden vastgelegd op een signaleringslijst. Dit gebeurt niet zo maar: als het u overkomt, dan bent u daarover geïnformeerd door uw corporatie.

  Als u bent geregistreerd op de signaleringslijst betekent dit niet dat u nooit meer een woning kunt huren van corporaties aangesloten bij Zuidwestwonen. Het betekent wel dat we contact met u opnemen als u zich inschrijft op Zuidwestwonen of als u reageert op een advertentie. Op dat moment gaan we met u in gesprek en wordt beoordeeld of we de woning aan u aanbieden, mogelijk onder voorwaarden.

  Bent u het niet eens met de plaatsing op de signaleringslijst dan kunt u bezwaar maken bij de woningcorporatie die daartoe heeft besloten.

  Veelgestelde vragen

  Wat zijn redenen om op de signaleringslijst geplaatst te worden?

  Als u de corporatie en/of uw omgeving ernstig heeft benadeeld, dan kan uw corporatie besluiten u op de signaleringslijst te plaatsen. Dat kan zijn omdat u:

  • overlast heeft veroorzaakt
  • de corporatie financiële schade heeft toegebracht doordat u de huur of andere kosten niet betaalde
  • uw huis met schade heeft verlaten en dit niet hebt betaald
  • de woning oneigenlijk gebruikt
  • zich agressief heeft gedragen tegen medewerkers van de corporatie of ander onacceptabel gedrag heeft getoond.

  Kan ik bezwaar maken tegen plaatsing op de signaleringslijst?

  Ja. U kunt bezwaar maken bij de corporatie die daartoe heeft besloten. Als u het daarna nog niet eens bent met deze corporatie, dan kunt u bezwaar maken bij de regionale geschillencommissie.

   

  Kan ik nog wel een woning huren als ik eenmaal op deze signaleringslijst ben geplaatst?

  De aangesloten corporaties willen iedere woningzoekende een eerlijke kans bieden, ook als woningzoekenden op de signaleringslijst staan. Als u reageert op een woning neemt de corporatie contact met u op. Daarna beoordeelt de corporatie of u in aanmerking komt voor de woning, met of zonder aanvullende voorwaarden.

 • Spelregel 18: Woonlasten

  Wat is de betekenis van de informatie over woonlasten?

  De woonlasten zijn een som van de totale huurprijs (kale huur en servicekosten) en energielasten (elektriciteit/gas/water) minus eventuele huurtoeslag. Dit zijn gemiddelde cijfers gebaseerd op landelijke informatie. En daarom zijn ze enkel een indicatie.

  Hoe betrouwbaar is de informatie over woonlasten?

  De getoonde informatie is slechts een indicatie. U kunt geen rechten ontlenen aan deze informatie. De reden daarvan is dat de getoonde energielasten (gas/water/licht) gemiddelde cijfers zijn van een gemiddeld huishouden dat woont in een woning met dat energielabel. De werkelijke energielasten zijn afhankelijk van uw eigen stook- en leefgedrag. De informatie over de huurtoeslag is gebaseerd op het inkomen dat u heeft vermeld in uw persoonlijke gegevens. Ook deze informatie is een schatting. Voor een betrouwbaardere berekening verwijzen we u naar de website van de belastingdienst.  

  Waarom wordt informatie over de woonlasten getoond?

  De vaste lasten van een woning zijn meer dan kale huur en servicekosten alleen. Uit onderzoek van onder meer NIBUD blijkt dat energielasten een flink gedeelte van de maandelijkse huishoudkosten zijn. Daarom willen we u informeren over de energielasten die u kwijt kúnt zijn als u kiest voor deze woning (de getoonde informatie is enkel een indicatie). Met de informatie over energielasten en eventuele huurtoeslag kunt u een betere afweging maken of u de woning kunt en wilt betalen.