0000

Nieuws

Laatste nieuws

Voorrangsregelingen zoveel mogelijk gelijk

03-05-2021

Vanaf 1 mei 2021 zijn de voorrangsregelingen binnen Zuidwestwonen zoveel mogelijk hetzelfde. Voorheen golden er in regio’s verschillende regelingen. Dit leidde soms tot onduidelijkheid bij woningzoekenden.

Hieronder de belangrijkste veranderingen:  

-    Nieuwe naamgeving voor kernbinding
Kernbinding heet voortaan kleine-kernen-binding. De voorrangsregeling voor kleine kernen (dorpen) in het werkgebied van Zuidwestwonen blijft hetzelfde.

-    Medische voorrang bij alle corporaties
Woningzoekenden die niet meer in hun huidige woning kunnen wonen doordat ze een (acuut) medisch gebrek of medisch ongemak hebben, komen voortaan bij alle corporaties in aanmerking voor medische voorrang. Wij communiceren dit voortaan duidelijker op onze website en geven ook aan waar woningzoekenden een medische voorrang aan kunnen vragen. De aanvragen en beoordeling gaan meestal via de gemeente.

-    Vangnet voor bijzondere situaties
Niet voor alle situaties is een pasklare oplossing. Daarom kunnen corporaties ook maatwerk leveren in ernstige situaties. Dat doen ze via een vangnet-regeling. Die regeling is er alléén voor woningzoekenden die al in ons werkgebied wonen. Soms kunnen we een uitzondering maken: als woningzoekenden niet in ons werkgebied wonen, maar wel kunnen laten zien dat ze hier werken of een maatschappelijke binding hebben.

De vangnet-regeling wordt alleen in bijzonder ernstige situaties toegepast, waar woningzoekenden zonder onze hulp niet uit kunnen komen. De corporatie beoordeelt of de vangnet-regeling gebruikt kan worden. Er worden door de corporaties dezelfde beoordelingscriteria gehanteerd.  Via de vangnet-regeling kunnen wij woningzoekenden helpen die bijvoorbeeld dringend moet verhuizen om uit een onveilige situatie te komen. Of als ze (binnenkort) dakloos worden. Die situatie moet meestal zijn ontstaan zonder dat de woningzoekende daar zelf iets aan kon doen.

-    Voorrang bij herstructurering
Huurders die in een woning wonen waar ze door herstructurering uit moeten, krijgen de mogelijkheid zelf te zoeken op met voorrang gelabelde woningen. De corporatie bepaalt zelf per project en/of voor welke huurders het zelf zoeken met voorrang aangeboden wordt. De corporatie kan er ook voor kiezen dat ze deze huurders nog direct bemiddelen.


Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de voorrangen op: https://www.zuidwestwonen.nl/voorrangsregelingen.

Laatste nieuws