**** STADLANDER START VERHUUR PARKWACHTER NOORD VAN NIEUWBOUWPROJECT GUIDO GEZELLELAAN, TE BERGEN OP ZOOM. MEER INFORMATIE VINDT U BIJ "ACTUEEL" OP DEZE HOMEPAGINA ****

Stadlander: nieuwbouw Guido Gezellelaan-Parkwachter Noord verhuur van start

Donderdag 15 februari om 20.00 uur

Het verhuurtraject van de nieuwbouwwoningen "Parkwachter Noord" aan de Guido Gezellaan in Bergen op Zoom start op donderdag 15 februari a.s. om 20.00 uur. Het adres van de woningen is Burgemeester Blomlaan.

Op dinsdag 20 februari om 19.00 uur wordt de reactietijd gesloten en kan er niet meer gereageerd worden.  

Op 22 februari en 1 maart a.s. worden om 20.00 uur de overige woningen gepubliceerd. Op respectievelijk 27 februari en 6 maart om 19.00 uur sluit de reactietijd.

Om te kunnen reageren en in aanmerking te komen voor een woning van dit project moet u:
- ingeschreven staan als woninzoekende bij Zuidwestwonen
- uw inschrijving moet de vereiste documenten bevatten
- voldoen aan de voor de woning geldende voorwaarden zoals vermeld in de advertentie.