0000

Voorrangsregelingen

Soms heeft u bij het vinden van een nieuwe woning wat meer hulp nodig. Bijvoorbeeld omdat u
speciale woningaanpassingen nodig heeft. Of omdat u niet veilig bent waar u nu woont.
Die hulp kunnen wij u geven met voorrang.
Maar er zijn nog meer vormen van voorrang. Op deze pagina leest u er alles over.

Soms kunt u voorrang krijgen. Dan kunt u sneller een woning krijgen of een woning die aan speciale eisen voldoet.
U moet voorrang altijd aanvragen. Hoe dat werkt en welke vormen van voorrang er zijn, leest u hieronder.

Let op:
Niet bij elke corporatie kunt u met voorrang huren! Bij de voorrangsregels hieronder staat daarom vermeld, welke woningcorporatie deze gebruikt.

Beoordelingen van urgentie.nl zijn niet van toepassing of bruikbaar om bij Zuidwestwonen een voorrang aan te vragen. Zuidwestwonen heeft op geen enkele wijze een verbinding of samenwerking met urgentie.nl.


 

Voorrang via kernbinding

U heeft kernbinding als u een band heeft met een dorp (kern). Bijvoorbeeld omdat u hier woont of heeft gewoond.
Om voorrang via kernbinding te krijgen, moet u voldoen aan één van de volgende eisen:

  • U woont langer dan drie jaar in deze kern of u heeft hier ooit drie jaar of langer gewoond
  • U bent mantelzorger van iemand die in deze kern woont

U moet kunnen laten zien, dat u voldoet aan één van deze eisen. Dat kan met een adreshistorie (die u opvraagt bij uw gemeente) of met een ‘verklaring mantelzorg’. Via 'Mijn Overzicht-Mijn documenten-overige documenten' voegt u deze documenten toe.

Voor de volgende plaatsen geldt kernbinding: Lepelstraat, alle kernen op het eiland Tholen en de woningen van woningstichting Arnemuiden in Arnemuiden. Een overzicht van alle plaatsen vindt u bij vraag & antwoord op deze site. Staat een kern hier niet bij? Dan geldt daar géén voorrang via kernbinding.
Een woningcorporatie bepaalt zélf voor welke woningen de voorrang via kernbinding geldt. Dit kunt u altijd in de advertentie lezen. Heeft u voorrang via kernbinding? U mag natuurlijk ook reageren op advertenties zonder kernbinding. U krijgt dan alleen geen voorrang op andere woningzoekenden.

Het kan natuurlijk gebeuren dat meerdere woningzoekenden met een kernbinding op een woning reageren. In zo’n geval kijken we naar inschrijftijd.  


 

Voorrang bij herstructurering

Als u (tijdelijk) niet in uw woning kunt wonen, bijvoorbeeld omdat deze wordt gesloopt of verbouwd, kunt u ook met voorrang een huis huren. Dat heet dan voorrang vanwege herstructurering.

Van uw verhuurder heeft u een sociaal plan gekregen, toen u werd geïnformeerd over de plannen voor uw woning of wijk. In dat sociaal plan staat vóór welke datum u moet zijn verhuisd. U houdt voorrang vanwege herstructurering zolang het sociaal plan geldig is. Die einddatum ziet u ook in uw inschrijving.

Uw verhuurder geeft u 'voorrang vanwege herstructurering'. Vaak krijgt u van uw verhuurder hulp bij het inschrijven als woningzoekende en wordt meteen de voorrang in uw inschrijving geregeld.


 

Statushouders

Voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsstatus) is een aparte voorrangsregeling. Om een woning te kunnen huren, moeten zij zich, net als alle andere woningzoekenden, bij ons inschrijven. De corporatie kan maatwerkbegeleiding leveren bij de inschrijving en het vinden van een woning. We vragen statushouders of betrokken instanties daarom om contact met de corporatie op te nemen.


 

Medische voorrang

LET OP: Alleen Beveland wonen en Stadlander werken met medische voorrang. Bij alle andere woningcorporaties kunt u géén gebruik maken van medische voorrang.

U kunt voorrang krijgen als u, vanwege ziekte of medische ongemakken, een woning nodig heeft die aan bepaalde eisen moet voldoen. Dit heet medische voorrang.

U vraagt een medische voorrang (Wmo-indicatie) of woonzorgindicatie aan bij één van de volgende organisaties:
- het Wmo-loket van uw gemeente; voor de gemeenten Borsele, Goes, Noord-Beveland, Kapelle en Reimwerwaal is dit
  'Gemeenschappelijke regeling De Bevelanden'.  
- Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of SVRZ (voor de gemeenten Borssele, Goes, Noord Beveland, Kapelle en Reimerswaal).
- Woont u in het werkgebied van Stadlander (gemeente Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen, Tholen of Woensdrecht)? Dan kunt u voor het aanvragen van voorrang een mail sturen naar: voorrangstadlandernl.

Deze organisaties geven aan Zuidwestwonen een Wmo- of zorgadvies. Vervolgens beoordeelt Zuidwestwonen het advies en voegt de medische voorrang aan uw inschrijving toe en ontvangt u bericht. Indien het advies niet wordt overgenomen ontvangt u van Zuidwestwonen hierover bericht.

Bekijk voor uw gemak dit stroomschema. Hier ziet u of medische voorrang voor u mogelijk is.


 

Sociale voorrang

LET OP: Alleen woningcorporatie Stadlander uit Bergen op Zoom werkt met sociale voorrang. Bij alle andere woningcorporaties kunt u géén gebruik maken van sociale voorrang. 

In andere bijzondere gevallen kunt u voorrang krijgen bij het vinden van een andere woning. Bijvoorbeeld wanneer u dakloos dreigt te worden (zonder dat u hier zelf schuld aan heeft) of bij gedwongen verkoop van uw eigen woning. Dit heet sociale voorrang.

U kunt alleen sociale voorrang krijgen als u in het werkgebied van Zuidwestwonen woont. Bent u dakloos? Dan kunt u alleen sociale voorrang krijgen als u op uw laatste adres binnen het werkgebied van Zuidwestwonen woonde.

Sociale voorrang moet u zelf aanvragen. Bekijk voor uw gemak dit stroomschema:

Hier ziet u of sociale voorrang voor u mogelijk is.
Kunt u sociale voorrang aanvragen? Voeg dan documenten toe waaruit blijkt dat uw situatie, zonder dat u hier zelf schuld aan heeft, is ontstaan.

Aanvragen voorrang


 

Voorrang bij een relatiebreuk

Let op: Alleen Beveland Wonen en Stadlander adverteren woningen met voorrang bij 'Relatiebreuk'. Bij alle andere woningcorporaties kunt u géén gebruik maken van voorrang bij relatiebreuk.

Is uw relatie over? En heeft u minderjarige kinderen voor wie u zorgt? Dan heeft u misschien recht op voorrang bij relatiebreuk.

U kunt alleen voorrang krijgen als u in het werkgebied van Zuidwestwonen woont. Bent u dakloos? Dan kunt u alleen voorrang krijgen als u op uw laatste adres binnen het werkgebied van Zuidwestwonen woonde.

Deze voorrang moet u zelf aanvragen. U moet kunnen laten zien dat de kinderen (regelmatig) bij u wonen, bijvoorbeeld met documenten van co-ouderschap of volledige voogdij.  
Voor uw gemak ziet u in dit stroomschema of deze voorrang voor u mogelijk is. Kunt u voorrang bij relatiebreuk aanvragen? Gebruik dan ook deze checklist!

Na uw aanvraag krijgt u bericht of u deze voorrang heeft gekregen. In de advertentie van de woning ziet u wanneer u voorrang krijgt als u reageert.

Aanvragen voorrang


 

Huurkorting voor jongeren

Bent u jonger dan 23 jaar en wilt u op uzelf gaan wonen? Dan heeft Stadlander een interessante regeling: huurkorting voor jongeren.

Jonger dan 23 jaar én recht op huurtoeslag? Dan kunt u met korting een woning huren. Dat werkt zo:

U betaalt alleen het bedrag van de maximale huurprijs waarvoor u huurtoeslag kunt ontvangen. Die maximale huurprijs heet “huurtoeslaggrens” en is vastgesteld door de Belastingdienst. Tot 23 jaar is die huurtoeslaggrens € 424,44 per maand*.
Op woningen met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens krijgt u geen huurtoeslag en daarmee zijn veel woningen voor jonge woningzoekenden onbereikbaar. Huurkorting voor jongeren brengt daar verandering in! In de woningadvertentie staat aangegeven om welke huizen of appartementen het gaat.

Stadlander legt het verschil bij tussen de huurtoeslaggrens en de contracthuur. Dat is de kale huur plus eventuele servicekosten.

Voorwaarden voor huurkorting voor jongeren

  • U en (eventueel) uw partner of medebewoner zijn jonger dan 23 jaar
  • U heeft een inkomen waarmee u in aanmerking komt voor huurtoeslag (zie www.toeslagen.nl)

Bereikt u de leeftijd van 23 jaar? Op dat moment vervalt de huurkorting en wordt de dan geldende volledige huur, inclusief eventuele servicekosten, in rekening gebracht.

LET OP: Alleen Stadlander werkt met huurkorting voor jongeren. Bij alle andere woningcorporaties krijgt u dus géén korting.