0000

Voorrangsregelingen

Soms heeft u bij het vinden van een nieuwe woning wat meer hulp nodig. Bijvoorbeeld omdat u
speciale woningaanpassingen nodig heeft. Of omdat u niet veilig bent waar u nu woont.
Die hulp kunnen wij u geven met voorrang.
Maar er zijn nog meer vormen van voorrang. Op deze pagina leest u er alles over.

Soms kunt u voorrang krijgen. Dan kunt u sneller een woning krijgen of een woning die aan speciale eisen voldoet.
U moet voorrang altijd aanvragen. Hoe dat werkt en welke vormen van voorrang er zijn, leest u hieronder.

Let op:
Niet bij elke corporatie kunt u met voorrang huren! Bij de voorrangsregels hieronder staat daarom vermeld, welke woningcorporatie deze gebruikt.

Beoordelingen van urgentie.nl zijn niet van toepassing of bruikbaar om bij Zuidwestwonen een voorrang aan te vragen. Zuidwestwonen heeft op geen enkele wijze een verbinding of samenwerking met urgentie.nl.


 

Voorrang via kleine-kernen-binding

Kernbinding geldt alleen voor kleine kernen (dorpen) in het werkgebied van Zuidwestwonen. We noemen het daarom ook wel kleine-kernen-binding. Kleine-kernen-binding geldt voor u, als u een band heeft met een dorp (kern). Bijvoorbeeld omdat u hier woont of heeft gewoond. Om voorrang via kleine-kernen-binding te krijgen, moet u voldoen aan één van de volgende eisen:

  • U woont langer dan drie jaar in deze kern of u heeft hier ooit drie jaar of langer gewoond
  • U bent mantelzorger van iemand die in deze kern woont

U moet bij de woningtoewijzing kunnen laten zien, dat u voldoet aan één van deze eisen. Dat kan met een adreshistorie (die u opvraagt bij uw gemeente) of met een ‘verklaring mantelzorg’. Via 'Mijn Overzicht-Mijn documenten-overige documenten' voegt u deze documenten vooraf toe.

Voor de volgende plaatsen geldt kleine-kernen-binding: Lepelstraat, alle kernen op het eiland Tholen en de woningen van woningstichting Arnemuiden in Arnemuiden. Een overzicht van alle plaatsen vindt u bij vraag & antwoord op deze site. Staat een plaats hier niet bij? Dan geldt daar géén voorrang via kleine-kernen-binding.

Een woningcorporatie bepaalt zélf voor welke woningen de voorrang kleine-kernen-binding geldt. Dit kunt u altijd in de advertentie lezen. Heeft u voorrang via kleine-kernen-binding? U mag natuurlijk ook reageren op advertenties zonder kleine-kernen-binding. U krijgt dan alleen geen voorrang op andere woningzoekenden.

Het kan natuurlijk gebeuren dat meerdere woningzoekenden met een kleine-kernen-binding op een woning reageren.
In zo’n geval kijken we naar inschrijftijd.  


 

Voorrang bij herstructurering

Als u (tijdelijk) niet in uw woning kunt wonen, bijvoorbeeld omdat deze wordt gesloopt of verbouwd, kunt u ook met voorrang een huis huren. Dat heet dan voorrang vanwege herstructurering.

Van uw verhuurder heeft u een sociaal plan gekregen, toen u werd geïnformeerd over de plannen voor uw woning of wijk. In dat sociaal plan staat vóór welke datum u moet zijn verhuisd. U houdt voorrang vanwege herstructurering zolang het sociaal plan geldig is. Die einddatum ziet u ook in uw inschrijving.

Uw verhuurder geeft u 'voorrang vanwege herstructurering'. Vaak krijgt u van uw verhuurder hulp bij het inschrijven als woningzoekende en wordt meteen de voorrang in uw inschrijving geregeld.


 

Statushouders

Voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsstatus) is een aparte voorrangsregeling. Om een woning te kunnen huren, moeten zij zich, net als alle andere woningzoekenden, bij ons inschrijven. De corporatie kan maatwerkbegeleiding leveren bij de inschrijving en het vinden van een woning. We vragen statushouders of betrokken instanties daarom om contact met de corporatie op te nemen.


 

Medische voorrang

Heeft u een (acuut) medisch gebrek of medische ongemakken waardoor u niet meer in uw huidige woning kan wonen? En kan uw woning niet worden aangepast? Dan kunt u in sommige gevallen voorrang krijgen. 

Corporaties hebben hierover meestal afspraken gemaakt met de gemeenten. In de meeste gevallen beoordelen gemeenten ook of een woningzoekende recht heeft op voorrang als de huidige woning niet aangepast kan worden. Kijk in dit overzicht waar u een aanvraag kunt indienen:

U woont in:

Aanvragen bij:

Gemeente Borsele, Goes, Noord-Beveland, Kapelle en Reimerswaal

het Wmo-loket van uw gemeente;  
'Gemeenschappelijke regeling De Bevelanden'.

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of SVRZ.

Gemeente Bergen op Zoom,
Roosendaal, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht

via Stadlander: www.stadlander.nl/voorrang

Terneuzen

het Wmo-loket van de gemeente Terneuzen

Gemeente Schouwen-Duiveland

Specifieke voorrangsregeling medische voorrang n.v.t. U kunt hiervoor een beroep doen op de vangnetregeling.

Gemeente Middelburg (incl. Arnemuiden)

 

www.middelburg.nl/in-en-om-uw-huis

Gemeente Veere

neem voor meer informatie contact op met Zeeuwland: telefoonnummer 0111 – 41 80 80

Gemeente Vlissingen

Kijk op: www.vlissingen.nl/inwoner/wmo-jeugd-en-welzijn/wmo-en-jeugd.html Onderaan deze webpagina staan de contactgegevens telefoonnummer en emailadres) van de consulenten, met wie u een persoonlijk gesprek kunt hebben.

 

Hoe voorrang gegeven wordt, verschilt wel per corporatie. Een aantal corporaties biedt woningzoekenden met een (zware) medische indicatie rechtstreeks een woning aan (bijvoorbeeld als zij in een rolstoel zitten). Bij Stadlander en Beveland Wonen kunnen woningzoekenden met een (lichtere) medische voorrang ook zelf reageren op advertenties met een label “medische voorrang”. In de advertentie staat dan genoemd dat er medische voorrang geldt. Lees hier welke soorten medische voorrangen er bij Beveland Wonen en Stadlander zijn: Welke medische voorrangen zijn er allemaal?

Bekijk voor uw gemak dit stroomschema. Hier ziet u of medische voorrang voor u mogelijk is.

null


 

Voorrang bij een relatiebreuk

Let op: Alleen Beveland Wonen en Stadlander adverteren woningen met voorrang bij 'Relatiebreuk'. Bij alle andere woningcorporaties kunt u géén gebruik maken van voorrang bij relatiebreuk.

Is uw relatie over? En heeft u minderjarige kinderen voor wie u zorgt? Dan heeft u misschien recht op voorrang bij relatiebreuk.

U kunt alleen voorrang krijgen als u in het werkgebied van Beveland Wonen of Stadlander woont. Bent u dakloos? Dan kunt u alleen voorrang krijgen als u op uw laatste adres binnen het werkgebied van Beveland Wonen of Stadlander woonde.

Deze voorrang moet u zelf aanvragen. U moet kunnen laten zien dat de kinderen (regelmatig) bij u wonen, bijvoorbeeld met documenten van co-ouderschap of volledige voogdij.  
(Co-ouderschap: uw kinderen wonen dan in de week minimaal 3 hele dagen (= 2 nachten) bij u. Of om de week een hele week). 

Voor uw gemak ziet u in dit stroomschema of deze voorrang voor u mogelijk is:

null

Kunt u voorrang bij relatiebreuk aanvragen? Gebruik dan ook deze checklist!

Na uw aanvraag krijgt u bericht of u deze voorrang heeft gekregen. In de advertentie van de woning ziet u wanneer u voorrang krijgt als u reageert.

Aanvragen voorrang


 

Vangnet-regeling

Vangnet voor bijzondere situaties

Niet voor alle situaties is een pasklare oplossing. Daarom kunnen de corporaties van Zuidwestwonen ook maatwerk leveren in ernstige situaties. Dat doen ze via een vangnet-regeling. Die regeling is er alléén voor woningzoekenden die al in ons werkgebied wonen. Soms kunnen we een uitzondering maken: als u niet in ons werkgebied woont, maar kunt laten zien dat u hier werkt of een maatschappelijke binding heeft.

De vangnet-regeling wordt alleen in bijzonder ernstige situaties toegepast, waar u zonder onze hulp niet uit kunt komen. De corporatie beoordeelt of de vangnet-regeling in uw situatie gebruikt kan worden. Via de vangnet-regeling kunnen wij u bijvoorbeeld helpen als u dringend moet verhuizen om uit een onveilige situatie te komen. Of als u (binnenkort) dakloos bent. Die situatie moet meestal zijn ontstaan zonder dat u daar zelf iets aan kon doen.

U moet zelf een aanvraag doen. Voor uw gemak ziet u in dit stroomschema of deze regeling voor u mogelijk is:

null

Er gelden strenge eisen, want we willen niet zo maar een woning aanbieden. Dan zouden we de andere woningzoekenden benadelen. Voldoet u aan de algemene eisen, dan neemt de corporatie uit uw woonplaats contact met u op om uw situatie verder door te spreken. Dat betekent nog niet automatisch dat ze u ook een woning aanbieden. U kunt mogelijk toch ook zelf nog een oplossing vinden.

Klik hieronder om een aanvraag te doen voor de vangnet-regeling:

Aanvraag vangnet-regeling 


 

Huurkorting voor jongeren

Bent u jonger dan 23 jaar en wilt u op uzelf gaan wonen? Dan heeft Stadlander een interessante regeling: huurkorting voor jongeren.

Jonger dan 23 jaar én recht op huurtoeslag? Dan kunt u met korting een woning huren. Dat werkt zo:

U betaalt alleen het bedrag van de maximale huurprijs waarvoor u huurtoeslag kunt ontvangen. Die maximale huurprijs heet “huurtoeslaggrens” en is vastgesteld door de Belastingdienst. Tot 23 jaar is die huurtoeslaggrens € 424,44 per maand*.
Op woningen met een huurprijs boven de huurtoeslaggrens krijgt u geen huurtoeslag en daarmee zijn veel woningen voor jonge woningzoekenden onbereikbaar. Huurkorting voor jongeren brengt daar verandering in! In de woningadvertentie staat aangegeven om welke huizen of appartementen het gaat.

Stadlander legt het verschil bij tussen de huurtoeslaggrens en de contracthuur. Dat is de kale huur plus eventuele servicekosten.

Voorwaarden voor huurkorting voor jongeren

  • U en (eventueel) uw partner of medebewoner zijn jonger dan 23 jaar
  • U heeft een inkomen waarmee u in aanmerking komt voor huurtoeslag (zie www.toeslagen.nl)

Bereikt u de leeftijd van 23 jaar? Op dat moment vervalt de huurkorting en wordt de dan geldende volledige huur, inclusief eventuele servicekosten, in rekening gebracht.

LET OP: Alleen Stadlander werkt met huurkorting voor jongeren. Bij alle andere woningcorporaties krijgt u dus géén korting.