0000

Huurverlaging

Een aantal woningcorporaties kan huurverlaging geven. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Lees daarom altijd goed de woningadvertentie door. Hierin staat of u recht heeft op huurverlaging.

Huurverlaging

Heb ik recht op huurverlaging?

Bij het huren van een woning heeft u soms recht op huurverlaging. Of huurverlaging mogelijk is én hoeveel verlaging u krijgt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Waarom huurverlaging?
Sinds 1 januari 2016 heeft de overheid inkomensgrenzen bepaald voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Dit heet Passend Toewijzen. Hiermee wil de overheid voorkomen, dat huishoudens met lage inkomens in te dure woningen gaan wonen. Woningzoekenden, die recht hebben op huurtoeslag, mogen daardoor niet reageren op alle woningen. De huur van de woning moet passen bij hun inkomen.

'Huurverlaging' is een manier om de kans op een woning te vergroten voor deze groep woningzoekenden. Daarom bieden de deelnemende corporaties sommige woningen aan met huurverlaging. Huurverlaging betekent, dat u een woning kunt huren voor een lagere maandelijkse huurprijs. Op dit moment kan dat bij Zeeuwland, Beveland wonen, Stadlander en Woongoed.

In de advertentie van de woning ziet u of u recht heeft op huurverlaging. Dit ziet u alleen als u bent ingelogd. De verlaagde huurprijs wordt berekend op basis van uw inschrijfgegevens. Hoeveel verlaging u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Daarbij kijkt de corporatie naar uw inkomen en gezinssamenstelling.

Hieronder ziet u twee voorbeelden van advertenties, waarin een woning wordt aangeboden waarvoor huurverlaging mogelijk is. Als u niet bent ingelogd, ziet u de linkeradvertentie. Als u wel bent ingelogd, ziet u de rechteradvertentie:

In de rechter-advertentie kunt u direct zien dat u huurverlaging kunt krijgen. En ook hoeveel huurverlaging u dan krijgt.
LET OP: de huurverlaging die u in de advertentie ziet, is berekend op basis van de gegevens in uw inschrijving! Als deze gegevens niet kloppen, klopt ook de berekening van de huurverlaging niet!