0000

Passend Toewijzen

Woningcorporaties moeten zich houden aan regels van de overheid. Passend Toewijzen heet dat. Hieronder leest u wat dit inhoudt. Goed om te weten wanneer u reageert op een sociale huurwoning!

Passend Toewijzen

Op welke woningen kan ik reageren?

Sinds 1 juli 2015 geldt de nieuwe Woningwet. Eén van de onderdelen van die Woningwet is: 'Passend Toewijzen'. Dit betekent, dat woningcorporaties zich bij het toewijzen van sociale huurwoningen moeten houden aan regels van de zogenoemde passendheids-norm. Dat betekent dat de huur van een woning moet passen bij het inkomen van de nieuwe huurder. Ook moet de grootte van het huishouden (het aantal personen) passen bij de grootte van de woning.

Waarom Passend Toewijzen?

Met Passend Toewijzen wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lage inkomens in te dure woningen terecht komen. Daarom moeten corporaties werken met inkomensgrenzen bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Voor een sociale huurwoning met een kale huurprijs tot € 808,06* mag het maximum verzamelinkomen € 44.035,-* (eenpersoons huishouden) of € 48.625,-*(twee- of meerpersoons huishouden)* zijn. Daarnaast zijn nog andere regels van toepassing. Deze leest u hieronder.

Wat betekent Passend Toewijzen voor woningzoekenden?

  • Passend Toewijzen geldt alleen voor woningzoekenden die recht hebben op huurtoeslag.
  • Ook wordt gekeken naar de grootte van het huishouden.

En alleen bij woningen met een kale huurprijs** tot en met de huurtoeslaggrens. De huurtoeslaggrenzen vindt u hier:  

nullLet op: in deze tabel ziet u de landelijke regels van Passend Toewijzen. Sommige corporaties kunnen hier anders mee omgaan. Controleer dus altijd de regels van de corporatie die de woning aanbiedt!

Corporaties kunnen in hun advertenties óók afwijkende voorwaarden opnemen! Dit geldt ook voor woningen in de vrije huursector (met huurprijs boven € 808,06*).
Meer informatie over huurtoeslag vindt u op www.toeslagen.nl.

* = prijspeil 2023
** kale huurprijs of netto huurprijs = de huur waarin eventuele servicekosten nog niet zijn meegerekend

Reageren op beschikbare woningen

In de woningadvertenties staan de voorwaarden vermeld om te kunnen reageren: bijvoorbeeld inkomen of huishoudgrootte. Lees die voorwaarden goed. Zo ziet u of u wel of niet kunt reageren op de beschikbare woning.

Maar het kan nog makkelijker! Log in op deze website. U ziet bij ‘Mijn Overzicht – Passend Aanbod’ alléén de woningen die voor u passend zijn. Dit zijn woningen waarop u kunt en mag reageren.

Welke documenten moet ik toevoegen aan mijn inschrijving?

U kunt alleen reageren op beschikbare woningen als uw documenten compleet zijn. De volgende documenten zijn nodig:

  • Een Inkomensverklaring van de Belastingdienst van het laatst afgesloten belastingjaar. Deze vraagt u telefonisch of digitaal op bij de Belastingdienst. Een definitieve aanslag van het laatst afgesloten belastingjaar is ook goed.
  • Loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste drie maanden. En/of de laatste pensioenspecificatie die u heeft ontvangen.
  • Adreshistorie: een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP), met daarop alle adressen waar u heeft gewoond, óók uw huidige adres. Dit uittreksel kunt u zelf (digitaal) aanvragen bij uw gemeenteLet op: er zijn websites en bemiddelingsbureau's die hun hulp aanbieden, maar u betaalt dan vaak dubbel! U betaalt dan voor de dienst van het bureau of de website, maar ook aan de gemeente. Vraag het uittreksel dus zelf aan bij uw gemeente en voorkom dat u teveel betaalt.

Woont u in een huurwoning?

  • Een recente verhuurdersverklaring van uw huidige verhuurder.

Bent u student?

  • Een bewijs van inschrijving van uw school/instelling.

Toelichting:

Corporaties zijn verplicht om uw inkomen te controleren en te indexeren voordat zij u een woning toewijzen. Wij gebruiken daarvoor het Inkomensformulier van de Belastingdienst. Omdat dit uw inkomen is van het vorige (belasting)jaar, moeten we weten wat uw verwachte inkomen van dit jaar is. Dit noemen we ‘indexeren’. Hoeveel uw inkomen wordt bijgesteld wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld door de Overheid. Voor het inkomen van 2021 is het index-cijfer 1,1002 en voor 2022 is dat 1,0802. Geef bij het toevoegen van uw inkomensverklaring via ‘Mijn overzicht-Mijn inkomen’ aan om welk jaar het gaat. Ons systeem zal dan automatisch uw inkomen indexeren.

Bijvoorbeeld:
Op uw Inkomensverklaring van 2021 staat: € 21.530,-. Hier wordt het index-cijfer 1,1002 bij opgeteld. Het inkomen 2021 komt daarmee op € 23.687.

Hoe vraag ik een inkomensverklaring aan?

Een inkomensverklaring vraagt u gratis aan bij de Belastingdienst, via de Belastingtelefoon: 0800 0543. Het duurt ongeveer vijf werkdagen voordat u het formulier in bezit heeft. Vraag het dus op tijd aan! Sneller gaat het via Mijn Belastingdienst: hier kunt u de inkomensverklaring digitaal opvragen. Log in met uw DigiD, dan kunt u het formulier downloaden en heeft u het direct.

Het inkomen op de Inkomensverklaring van de Belastingdienst klopt niet met het inkomen dat ik nu heb! Wat nu?

Is het inkomen op de Inkomensverklaring veel hoger of lager dan het inkomen dat u nu heeft? Dan kan de woningcorporatie bij het toewijzen van een woning ook kijken naar het inkomen dat u nu heeft. Daarom is het belangrijk dat u loonstroken en/of overzichten van een uitkering uploadt. Bij "Mijn Overzicht-Mijn inkomen" voegt u overzichten van de laatste drie maanden toe. Heeft u andere documenten, waaruit blijkt wat uw inkomen nu is? Voeg deze dan ook toe.

 

Kan ik ook huren met eigen vermogen?

Bent u 66 jaar of ouder dan kunt u sinds 2022 mogelijk in aanmerking komen voor een huurwoning op basis van een eigen vermogen. Zoekt u alleen een woning en heeft u een vermogen wat hoger is dan € 127.582 of zoekt u met uw partner een woning  en is uw vermogen hoger dan € 161.329  dan kunt u een verzoek sturen aan Zuidwestwonen om in uw inschrijving een vermelding te krijgen dat u naast uw inkomen uit pensioen en/of AOW ook beschikt over een eigen vermogen. Hierdoor kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een duurdere huurwoning.

Als u ons een verzoek stuurt dan vragen wij u enkele bewijsstukken toe te voegen waaruit blijkt dat u beschikt over het vermogen wat hierboven genoemd is. Dit kan op basis van de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting of als deze niet toereikend blijkt door een wijziging van het vermogen (bijvoorbeeld bij de (aanstaande) verkoop van een woning) dan kunt u andere bewijsstukken toevoegen. Denk aan (een combinatie van) een recent bankafschrift, de akte van verkoop van de eigen woning of de aanslag van de WOZ-waarde van de woning. Als u vermogen uit de verkoop van een woning heeft moet u ook een bewijsstuk van de openstaande hypotheek meesturen.