Passend toewijzen


Op welke woning kan ik reageren?

Per 1 juli 2015 geldt de nieuwe Woningwet. Eén van de onderdelen van die Woningwet is de verplichting voor woningcorporaties om bij het toewijzen van sociale huurwoningen te voldoen aan de nieuwe passendheidsnorm.

Waarom Passend toewijzen?

Met Passend Toewijzen wil de overheid voorkomen dat huishoudens met lage inkomens in te dure woningen terecht komen. Om deze reden hanteren corporaties inkomensgrenzen bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Voor een sociale huurwoning met een huurprijs tot € 720,42 bedraagt het maximale inkomen € 38.035,--. Daarnaast zijn onderstaande regels van toepassing.

Wat betekent dat voor u als woningzoekende?

Bij het toewijzen van woningen aan huishoudens met een inkomen tot en met de huurtoeslaggrens, gelden volgens de passendheidsnorm de volgende maximale netto huurprijzen:

  • Bij één- en tweepersoonshuishoudens: maximaal € 607,46 *
  • Bij drie- en meerpersoonshuishoudens: maximaal € 651,03 *


(* = prijspeil 2019)

Wat zijn de huurtoeslaggrenzen?

In onderstaande tabel kunt u zien welke huurtoeslaggrenzen er zijn.

Type huishouden

Huishoudinkomen p/j

Eénpersoons <AOW-grens

€ 22.700

Tweepersoons <AOW-grens

€ 30.825

Drie- en meerpersoons <AOW-grens

€ 30.825

Eénpersoons > AOW-grens

€ 22.675

Tweepersoons > AOW-grens

€ 30.800

Drie- en meerpersoons > AOW-grens

€ 30.800

NB. Het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee voor het huishoudinkomen (wel voor de grootte van het huishouden). Het inkomen van overige inwonenden telt wel mee in het huishoudinkomen per jaar.

AOW grens = 66 jaar

 

Let op: corporaties kunnen in hun advertenties afwijkende voorwaarden opnemen! Dit geldt ook voor woningen in de vrije sector (huurprijs > € 720,42).

Reageren op beschikbaar woningaanbod

In de advertentie van de woning staan de voorwaarden vermeld om te kunnen reageren. Dus ook inkomen wordt genoemd. Aan de hand van de voorwaarden krijgt u inzicht of u wel of niet kunt reageren op de beschikbare woning.

Om teleurstelling te voorkomen; als u ingelogd bent op de website van Zuidwestwonen wordt bij "Mijn aanbod" passend en persoonlijk aanbod getoond. Dit zijn woningen waarop u kunt en mag reageren. Wij adviseren u dit aanbod te raadplegen.

Welke documenten moet ik toevoegen aan mijn inschrijving?

Om te kunnen reageren op beschikbaar woningaanbod moeten uw documenten compleet zijn.  Zorg dat u in het bezit bent van een inkomensverklaring belastingdienst (voorheen IBRI)! Anders kunt u niet reageren op beschikbaar woningaanbod. De corporaties zijn verplicht om uw inkomen te toetsen voordat zij u een woning toewijzen. Dit doen zij door middel van o.a. een inkomensverklaring. Op dit moment is dat de verklaring van het jaar 2017. Een inkomensverklaring kunt u gratis aanvragen bij de Belastingdienst (0800-0543). Het duurt circa 5 werkdagen voordat u het formulier in uw bezit heeft. Vraag het dus op tijd aan! Via mijn belastingdienst kunt u met uw DigiD de inkomensverklaring ook downloaden. U kunt er dan direct over beschikken.

Raadpleeg Mijn Pagina-Mijn documenten om te bekijken welke documenten u nog meer moet uploaden om in aanmerking te kunnen komen voor woonruimte.

Mijn actueel inkomen wijkt af van het inkomen op de inkomensverklaring van de Belastingdienst

 De corporaties kunnen uitgaan van uw actueel inkomen bij het toewijzen van een woning. Zorgt u er dan voor dat naast uw inkomensverklaring gegevens over uw actueel inkomen worden toegevoegd aan uw documenten. Bij "Mijn Pagina-Mijn documenten-loonstrook" moet u dan de meest recente loonstroken van de afgelopen 3 maanden toevoegen of andere documenten waaruit uw actueel inkomen blijkt. Bijvoorbeeld een specificatie van uw uitkering als die van toepassing is.

Voor meer informatie over huurtoeslag verwijzen wij u graag naar www.toeslagen.nl