Voorrangsregelingen


Een woning huren met voorrang

In een aantal gevallen kunt u bij het vinden van een nieuwe woning aanspraak maken op voorrangsregelingen. Afhankelijk van uw situatie komt u dan sneller in aanmerking voor een huis. Bijvoorbeeld als u buiten eigen schuld, dakloos dreigt te raken of wanneer u speciale woonvoorzieningen nodig heeft.

Niet elke corporatie past (dezelfde) voorrangsregelingen toe. Bij de verschillende voorrangsregelingen kunt u terugzien of een corporatie deze voorrangsregel hanteert.

Kernbinding

Als u een maatschappelijke binding heeft met een of meerdere kernen, kunt u voorrang krijgen bij het reageren op een huis.  U heeft binding met een kern als u:

 • langer dan drie jaar in de kern woont of heeft gewoond, 
 • aantoonbaar mantelzorger bent van een inwoner die in een van de kernen woont,


Via Mijn Pagina-Mijn documenten-Kernbinding kunt u documenten uploaden waaruit blijkt dat u kernbinding heeft. Denk daarbij aan een uittreksel BRP (voorheen GBA) of een verklaring mantelzorger.


Voor een overzicht van de kernen die uitsluitend onder kernbinding vallen, ga naar de kennisbank. Wordt een kern niet genoemd dan is kernbinding niet van toepassing. Een woningcorporatie bepaalt zelf voor welk percentage van de woningen zij kernbinding toepassen. In de advertentie kunt u lezen wanneer dit van toepassing is.

Het kan natuurlijk gebeuren dat meerdere woningzoekenden met een kernbinding op een woning reageren. In zo’n geval kijken we naar inschrijfduur.  


Herstructurering

Als u (tijdelijk) een andere woning nodig heeft omdat uw huidige woning wordt gesloopt of ingrijpend verbouwd, kunt u met voorrang een huis huren. We veranderen uw voorrangsstatus in wat wij noemen ‘herstructureringsurgent’. In het systeem staat vermeld hoe lang u deze status houdt (begin- én einddatum). Dit hangt af van het sociaal plan dat voor uw woonblok of wijk geldt.

 • Reageren op een woning

  Alle corporaties kunnen bemiddelen bij het vinden van woningen en u kunt ook zelf op een woning uit het aanbod reageren. U heeft de keuze uit woningen in uw hele regio. Reageren er meer kandidaten met voorrang op een woning die beschikbaar is voor herstructureringskandidaten, dan kijken we naar de woonduur van de woningzoekenden. Dit betekent dat degene die het langst in zijn/haar huidige woning woont als eerste een aanbieding krijgt.

Sociale voorrang

 

In bijzondere gevallen krijgt u sociale voorrang bij het vinden van een andere woning. Bijvoorbeeld bij onvoorziene dreigende dakloosheid buiten eigen schuld, gedwongen verkoop van de woning. Als u wilt inschatten of u in aanmerking komt voor sociale voorrang kijkt u op het Schema Sociale Voorrang - Inschrijfduurverlenging.

Alleen woningcorporatie Stadlander uit Bergen op Zoom kent sociale voorrang bij het publiceren van beschikbare woningen. Woningcorporaties WBV Arnemuiden, Zeeuwland, RenB Wonen, Clavis, l’escaut woonservice, Woongoed Middelburg en RWS partner in wonen maken dus géén gebruik van deze voorrang. RWS partner in wonen werkt wel met inschrijfduurverlenging

 

Voorrang aanvragen > 

 • Sociale voorrang aanvragen

  Sociale voorrang vraagt u digitaal aan. Een onafhankelijk adviseur beoordeelt de aanvraag. Zorg ervoor dat u de juiste documenten en bewijsstukken digitaal meestuurt. Bij het digitale aanvraagformulier vindt u een checklist.  

  Let op: Als u géén documenten toestuurt waaruit blijkt dat u buiten eigen schuld dakloos bent of dakloos dreigt te worden, kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.  

  U ontvangt automatisch een bericht per e-mail over de toekenning of mogelijke afwijzing voor de sociale voorrang.

 • Aanvraagkosten

  De kosten voor de aanvraag sociale voorrang bedragen éénmalig 30 euro. Wanneer u de aanvraag via het digitale inschrijfformulier verstuurt, krijgt u via e-mail een ontvangstbevestiging van de voorrangsaanvraag. In deze e-mail vindt u een rekeningnummer. We vragen u om het bedrag handmatig over te boeken onder vermelding van ‘aanvraag sociale voorrang’, uw naam en inschrijfnummer. Na de betaling nemen we de aanvraag direct in behandeling.

 • Reageren op een woning

  Net als alle andere woningzoekenden reageert u via de website digitaal op het woningaanbod. U krijgt automatisch te zien of voor de woning  sociale voorrang geldt. Als u op basis van uw voorrang een woning krijgt aangeboden en deze alsnog weigert, vervalt de sociale voorrang. Uw voorrangsstatus is 6 maanden geldig.

Inschrijfduurverlenging (na een relatiebreuk)

 

Als u na een relatiebeëindiging aantoonbaar zorg draagt voor een of meer minderjarige inwonende kinderen – bijvoorbeeld co-ouderschap of volledige voogdij - en u kunt dit aantonen met documenten, kunt u in aanmerking komen voor een inschrijfduurverlenging van 3 jaar. Is inschrijfduurverlenging aan u toegekend en u reageert op een woning met het voorrangslabel "inschrijfduurverlenging" dan is er 3 jaar aan uw inschrijftijd toegevoegd.

Woningcorporaties WBV Arnemuiden, Zeeuwland, RenB Wonen, Clavis, l’escaut woonservice, Woongoed Middelburg en Woonburg kennen géén inschrijfduurverlenging bij het publiceren van hun beschikbare woningen

Wilt u inschatten of we u zo'n inschrijfduurverlenging kunnen toekennen? Kijk dan op het Schema Sociale Voorrang - Inschrijfduurverlenging. Is er sprake van een gezamenlijke verkoop van uw huidige woning? Dan kunt u allebei verlenging van de inschrijfduur aanvragen.

Voorrang aanvragen >

 • Inschrijfduurverlenging aanvragen

  De inschrijfduurverlenging vraagt u digitaal aan. Een onafhankelijk adviseur beoordeelt de aanvraag. Zorg ervoor dat u de juiste documenten en bewijsstukken digitaal meestuurt. Bij het digitale aanvraagformulier vindt u een checklist.

  Let op: Als u de gevraagde documenten niet meestuurt kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

  U ontvangt automatisch een bericht per e-mail over de toekenning of mogelijke afwijzing voor de verlenging

 • Aanvraagkosten

  De kosten voor de aanvraag inschrijfduurverlenging bedragen éénmalig 30 euro. Wanneer u de aanvraag via het digitale inschrijfformulier verstuurt, krijgt u via e-mail een ontvangstbevestiging van de voorrangsaanvraag. In deze e-mail vindt u een rekeningnummer. We vragen u om het bedrag handmatig over te boeken onder vermelding van ‘aanvraag inschrijfduurverlenging’, uw naam en inschrijfnummer. Na de betaling nemen we de aanvraag direct in behandeling.

 • Reageren op een woning

  Net als alle andere woningzoekenden reageert u via de website digitaal op het woningaanbod. U krijgt automatisch te zien of voor de woning van uw voorkeur voorrang inschrijfduurverlenging geldt. Als u de aangeboden woning weigert, vervalt uw inschrijfverlenging. Uw verlengingsstatus is 6 maanden geldig.

Huurkorting voor jongeren

Ben je jonger dan 23 jaar en wil je op jezelf gaan wonen? Dan hebben Stadlander en RWS partner in wonen een interessante regeling voor je: Huurkorting voor jongeren.

Jongeren tot 23 jaar die recht hebben op huurtoeslag krijgen de mogelijkheid om met korting een woning te huren.

- Stadlander legt het verschil bij tussen de contracthuur (is incl. servicekosten) en de maximale huurprijs waarover je huurtoeslag kunt ontvangen. Tot 23 jaar is die huurtoeslaggrens € 417,35 per maand.

- RWS partner in wonen legt het verschil bij tussen de netto huur en de maximale huurprijs waarover je huurtoeslag kunt ontvangen. Tot 23 jaar is die huurtoeslaggrens € 417,35 per maand.

Op woningen met een huurprijs boven dit bedrag krijgen jongeren geen huurtoeslag en daarmee zijn veel woningen voor jonge woningzoekenden onbereikbaar. De Huurkorting voor jongeren brengt daar verandering in! In de woningadvertentie staat aangegeven om welke huizen of appartementen het gaat.

 • Voorwaarden voor Huurkorting voor jongeren

  Voorwaarden voor Stadlander en RWS partner in wonen Huurkorting

  • Jij en (eventueel) je partner of medebewoner zijn jonger dan 23 jaar
  • Je hebt een inkomen waarmee je in aanmerking komt voor huurtoeslag (kijk op www.toeslagen.nl)

   

  Wordt de leeftijd van 23 jaar bereikt dan vervalt de huurkorting en wordt de dan geldende volledige huur, inclusief eventuele servicekosten, in rekening gebracht

Medische voorrang

 

Woningcorporaties WBV Arnemuiden, Zeeuwland, R&B Wonen, Clavis, l’escaut woonservice, Woongoed Middelburg en Woonburg kennen géén medische voorrang bij het publiceren van hun beschikbare woningen

Bent u een woningzoekende met een medisch voorrangsverzoek (WMO-indicatie) of heeft u een woonzorgindicatie?

Via Zuidwestwonen.nl krijgt u medische voorrang bij het vinden van een woning. Uw voorrangsverzoek of indicatie hoeft u niet bij ons in te dienen, dat doen de gemeentes of de door ons aangewezen (zorg)instanties, zoals Vraagwijzer, Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of SVRZ (Goes, Noord Beveland, Kapelle). U moet wel zelf bij uw gemeente (voor de gemeenten Goes, Noord Beveland en Kapelle is dit "Gemeenschappelijke regeling de Bevelanden") of zorginstanties kenbaar maken dat u in aanmerking wilt komen voor een voorrangsverzoek of indicatie.

Bekijk ook

 
Stroomschema Medische Voorrang (PDF - 10,9 KB)

 • Reageren op een woning

  Net als alle andere woningzoekenden kunt u digitaal reageren op ons aanbod beschikbare woningen via de modules Best Passend en Optie. Voor de module Loting gelden geen voorrangsregels. Om het vinden van een woning zo eenvoudig mogelijk te maken, geven we in de advertenties met iconen aan voor welke woonruimtes u in aanmerking komt. We hanteren vier iconen die kunnen corresponderen met uw indicatie.

  Rollator: woningen met de belangrijkste vertrekken op dezelfde woonlaag. Dorpels en deuren zijn minimaal 85 cm breed.

  Wandelstok: nultredenwoningen voor mensen met een lichte, fysieke beperking of zorgbehoefte. De belangrijkste vertrekken zijn bereikbaar zonder trap of met traplift. 

  Rolstoel: woningen voor mensen met aanzienlijke fysieke beperking of zorgbehoefte. De belangrijkste vertrekken zitten op dezelfde woonlaag. Ook brede deurdoorgangen en voldoende manoeuvreerruimte.

  Medisch maatwerk: Woning biedt oplossing wanneer huidige bewoonde woning onvoorzien niet meer geschikt is door medische- of ernstig psychische problemen.

   

 • Geldigheid van de voorrangsregelingen

  De WMO- en woonzorgindicatie zijn allebei 1 jaar geldig. Enkele maanden voordat de voorrangsregeling eindigt, zoeken wij met u contact. Mocht u na 9 maanden actief zoeken nog geen nieuwe woonruimte hebben gevonden, dan kunnen wij u helpen bij het vinden van een woning. Als uw situatie daar om vraagt, kunnen we u ook meteen na de toekenning van de medische voorrang begeleiden bij het zoeken van een woonruimte.

  Ons doel is om u zo snel mogelijk een geschikte woning aan te bieden. Dat betekent soms dat een woning niet altijd naadloos aansluit op al uw wensen. Als u een woning weigert of niet actief reageert, zijn we helaas genoodzaakt om de voorrang in te trekken.

Statushouders

Statushouders kunnen in aanmerking komen voor een aparte voorrangsregeling. Om een woning te kunnen huren moeten zij zich net als alle andere woningzoekenden bij ons inschrijven. De corporatie kan maatwerkbegeleiding leveren bij de inschrijving en het vinden van een woning. We vragen statushouders of betrokken instanties daarom om contact met de corporatie op te nemen